JANEA,THE CHIEF REVELATION [English Version]

🗣️Mboa Kamerun Nwèssè Janéa a Bélè Binyo bèssè au ébamba'o Ô biyéssè binyo Bebiisedi ba Mwégna n'a som.🗣️ Translation Populations of Cameroon, the CHIEF invites you in his chiefdom to…

Continuer la lectureJANEA,THE CHIEF REVELATION [English Version]